Komu pomagamy?

Głównym założeniem Fundacji jest pomoc osobom potrzebującym, które zgłaszają się do nas  z różnymi problemami, powstałymi na skutek bezradności wobec nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Do Naszych podopiecznych należą w szczególności:

  • rodziny wielodzietne
  • samotne matki oraz ojcowie
  • osoby starsze/samotne
  • osoby niepełnosprawne

Dzięki stałej współpracy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, możemy docierać również do placówek pomocowych jak i opiekuńczo­wychowawczych, dla których pomoc zarówno materialna jak i rzeczowa jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania:

  • Domy dziecka
  • Domy Pomocy Społecznej
  • Hospicja

 

 

Pomagają nam: