Zostań wolontariuszem

zostan wolontariuszemCzym  jest Wolontariat?
Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

Zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  uchwalonej w 2003 roku.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?
Do niedawna najczęstszymi argumentami  działań wolontariackich były jedynie przekonania moralne, religijne czy też polityczne, jednak coraz częściej osoby zgłaszające się  do podejmowania działań w zakresie wolontariatu twierdzą, że pragną równocześnie zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności.
Szczególnie ludzie młodzi, wchodzący na rynek pracy  lub  osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, mające największe trudności w znalezieniu zatrudnienia, doceniają kształtowanie umiejętności przydatnych w pracy zawodowej , właśnie poprzez wolontariat
Wolontariat może być ważnym etapem w zdobyciu doświadczenia, umiejętności,  jak również  referencji. Wolontariat jest jedną z form edukacji nieformalnej, która  daje możliwość wypróbowania sił w bardzo zróżnicowanych dziedzinach życia społecznego, jak również  pozwala poznanie nieznanych dotąd  obszarów pracy.
Nasi wolontariusze otrzymują  pisemne zaświadczenie o odbytym wolontariacie, w tym także o zakresie pracy, którą wykonywali
Na prośbę Wolontariusza  możemy  wystawić pisemną opinie na temat odbytego wolontariatu.

Jesteś niepełnoletni, musisz uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie takiej działalności.

 

Aplikuj

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

 
 

Pomagają nam: