Polecenie zapłaty

Aby zlecić polecenie zapłaty wypełnij formularz
w kolejnych krokach.

Przekaż darowiznę

Przekaż

Co to jest Polecenie Zapłaty?

Polecenie Zapłaty jest prostą, bezpieczną i szybką formą regulowania powtarzających się płatności takich jak: abonamenty, składki na ubezpieczenia, rachunki czy wsparcie organizacji pozarządowych.
Od momentu aktywowania Polecenia Zapłaty, transakcję co miesiąc inicjuje Fundacja i darowizna jest automatycznie przekazywana do niej. Nasz darczyńca nie musi o nic się martwić.
Wypełniony druk Polecenia Zapłaty możesz do nas odesłać bezpłatnie.

Czy transakcje dokonywane przy pomocy Polecenia Zapłaty są bezpieczne?

Tak. Polecenie Zapłaty funkcjonuje w Polce od około 10 lat i jest standardową usługą bankową. Transakcje dokonywane za pomocą tej płatności są bezpieczne ponieważ:

 • Poprawność działania gwarantowana jest regulacjami prawnymi, w tym ustawą o prawie bankowym.
 • Do rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty wymagana jest zgoda płatnika.
 • Zgoda udzielana jest w 2 egzemplarzach – po jednym dla wierzyciela i banku.
 • Darczyńca może anulować pojedynczą transakcję lub całkowicie zrezygnować z darowizny.
 • Wszystkie transakcje odnotowane są na wyciągu bankowym, który otrzymuje darczyńca.
 • Nad prawidłowym przepływem danych czuwa Krajowa Izba Rozliczeniowa.
 • Darczyńca nie jest narażony na niedogodności osobistego dokonywania przelewów.

Czym różni się Polecenie Zapłaty od zlecenia stałego?

Tak. Polecenie Zapłaty funkcjonuje w Polce od około 10 lat i jest standardową usługą bankową. Transakcje dokonywane za pomocą tej płatności są bezpieczne ponieważ:

 • Poprawność działania gwarantowana jest regulacjami prawnymi, w tym ustawą o prawie bankowym.
 • Do rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty wymagana jest zgoda płatnika.
 • Zgoda udzielana jest w 2 egzemplarzach – po jednym dla wierzyciela i banku.
 • Darczyńca może anulować pojedynczą transakcję lub całkowicie zrezygnować z darowizny.
 • Wszystkie transakcje odnotowane są na wyciągu bankowym, który otrzymuje darczyńca.
 • Nad prawidłowym przepływem danych czuwa Krajowa Izba Rozliczeniowa.
 • Darczyńca nie jest narażony na niedogodności osobistego dokonywania przelewów.

Czy Polecenie Zapłaty może być zrealizowane częściowo, gdy np. nie ma wystarczającej ilości środków na rachunku?

Nie ma takiej możliwości, ponieważ Polecenie Zapłaty jest przesyłane w formie elektronicznej. Oznacza to, że transakcja jest realizowana w całości lub w ogóle.

Czy jeśli w jednym miesiącu na koncie nie ma środków, to w następnym zostanie pobrana podwójna kwota?

Nie ma takiej możliwości. Jeśli w danym miesiącu na koncie nie ma środków, to darowizna za ten miesiąc nie zostanie przekazana w ogóle. W kolejnym miesiącu zostanie pobrana tylko darowizna za ten kolejny miesiąc.

Co to jest numer rachunku bankowego w formacie NRB?

Numer rachunku bankowego w formacie NRB, to po prostu 26-cyfrowy numer rachunku bankowego.