Potrzebujesz pomocy specjalisty

Pomoc prawna

W zależności od natury problemu prawnego, dzięki współpracy z wieloma specjalistami ze wszystkich dziedzin prawa, służymy różnorodnym rodzajem pomocy. Pomagamy w pisaniu pism urzędowych i wypełnianiu dokumentów, objaśniamy także, do czego masz prawo w swojej sytuacji, jakiego rodzaju działania musisz podjąć, aby osiągnąć wyznaczony sobie cel. Pomagamy w dochodzeniu swoich praw. Służymy wiedzą i poradą w różnych sprawach (alimenty, długi, kłopoty rodzinne, przemoc rodzinna, uzyskanie odszkodowania itd.) oraz informacją, gdzie szukać konkretnej pomocy.

Więcej... 

Pomoc medyczna

Współpracując z przychodniami zdrowia, specjalistycznymi gabinetami lekarskimi, klinikami rehabilitacji i farmaceutami umożliwiamy i ułatwiamy pomoc lekarską, farmaceutyczną oraz rehabilitacyjną w szerokim zakresie. Dzięki specjalistycznej wiedzy najpierw zdiagnozujemy problem, przyczynę złego stanu zdrowia, a następie zostaniesz skierowany na indywidualne leczenie.

 

Pomoc księgowa

Oferujemy pomoc księgową, gdzie otrzymają państwo porady i informacje finansowe dotyczące między innymi poniższych zagadnień:

  • Jak wyjść z długów. Jak wyczyścić złą historię kredytową,
  • Jak nie wpaść w pętlę zadłużenia,
  • Inwestycje - jak i gdzie odkładać środki na przyszłość,
  • Dochody i wydatki - jak zarządzać, aby uzyskać równowagę finansową, jak planować budżet domowy, jak skutecznie kontrolować wydatki.
Więcej...

Aktywacja Zawodowa

Realizujemy projekty mające na celu podnoszenie umiejętności zawodowych i psychospołecznych osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, 50+, starszych, matek samotnie wychowujących dzieci.
Jest to grupa ludzi, która nie powinna biernie trwać w sytuacji, na jaką „skazał” ich obecny rynek pracy. Poprzez nabycie praktycznych umiejętności poszukiwania pracy, można zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie.

Zajmujemy się:

  • Poradnictwem zawodowym i informacją zawodową,
  • Pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • Organizacją szkoleń dokształcających.
  • Umożliwieniem wyjazdów do pracy za granicę.
 

Pomagają nam: